Windpark N33

Duurzame energie en vooral windenergie heeft de toekomst; hiermee kunnen we op termijn onze afhankelijkheid van fossiele energie verkleinen. In de provincie Groningen waait het meestal behoorlijk hard en dat is een van de redenen waarom dit gebied heel geschikt is voor de ontwikkeling van een windpark. Daarnaast is windenergie een welkome en goed inpasbare aanvulling op de agrarische activiteiten van de grondeigenaren in het gebied.

De Provincie heeft de omgeving van de N33 in de gemeenten Veendam en Menterwolde al sinds het jaar 2000 aangewezen als plangebied voor een windpark. De ontwikkeling van een windpark op deze industrie- en transportlocatie is volgens de provincie noodzakelijk om te voldoen aan de provinciale doelstellingen voor duurzame energie. Zoals in het provinciaal ontwikkelingsplan staat, dient er 855,5 MW windenergie in de provincie Groningen gerealiseerd te worden. Windpark N33 kan aanzienlijk bijdragen aan deze provinciale doelstelling.

Het project Windpark N33 omvat 120 MW of meer en wordt ontwikkeld door twee partijen: YARD ENERGY Development B.V. en Blaaswind B.V. Hiermee kunnen ongeveer 100.000 huishoudens worden voorzien van pure Groningse groene stroom. De samenwerking vertegenwoordigt ongeveer 30 lokaal gevestigde agrariërs. Samen met inwoners en overheid willen zij en wij veel energie steken in de realisatie van Windpark N33.

Over Blaaswind

Blaaswind is een samenwerkingsverband van Windenergiepark de Groene Blaasbalg B.V. en Topwind B.V. Het is een organisatie van landbouwers uit Veendam en omgeving die op hun eigen grond windenergie willen opwekken, binnen het beleid dat door lokale politiek mogelijk is gemaakt.

Feiten

Locatie: Het windpark is gepland aan weerszijden langs de N33, tussen Veendam in het zuiden en de A7 in het noorden.

Aantal geplande MegaWatt: 120 of meer.

Pure Groningse energie voor: ca. 100.000 huishoudens / ca. 380 GWh.

Aantal turbines: nog niet bekend.

Vermogen per turbine: nog niet bekend (3 tot maximaal 8 MW mogelijk).

Status: Startnotitie definitief juni 2012. De m.e.r.-deelonderzoeken zullen een groot deel van 2012 in beslag nemen. Voorbereidingen voor m.e.r-rapportage zijn in volle gang (verwachting 4e kwartaal 2013).

Verantwoordelijke overheden: Ministerie van EZ (voor Rijkscoördinatieregeling) en ministerie van I&M, gemeenten Menterwolde en Veendam (bevoegd gezag), provincie Groningen (voor provinciale doelstellingen).